Privacy kennisgeving van Wingcloud

Deze Privacy kennisgeving geldt voor alle websites die door Wingcloud worden beheerd. In deze privacy kennisgeving geven we informatie over het verwerken van persoonsgegevens tijdens het gebruik van onze Diensten. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die gebruikt kunnen worden om je te identificeren. De bescherming van je persoonsgegevens is zeer belangrijk voor ons. Als je vragen hebt of meer informatie wil over privacy bij Wingcloud, neem dan contact op via info@wingcloud.nl met het onderwerp ‘Privacy Query’.

Door voortdurende technologische ontwikkelingen, veranderingen in onze diensten, wijzigingen in wetten of andere redenen kan het noodzakelijk zijn dat we onze Privacy kennisgeving aanpassen. Wij brengen regelmatig aanpassingen aan deze Privacy kennisgeving aan en verzoeken je om jezelf op de hoogte te blijven stellen van de inhoud ervan.

 

 1. Partij verantwoordelijk voor gegevensbewerking

De beheerder van de persoonsgegevens die wij verwerken is Wingcloud.

 

2. Contactgegevens van functionaris voor databeveiliging

Je kunt contact met onze functionaris voor gegevensbescherming opnemen via info@wingcloud.nl met het onderwerp ‘Privacy Query’.

 

3. Je rechten

Met betrekking tot je persoonsgegevens heb je de volgende rechten:

3.1 Algemene rechten

Je hebt recht op informatie, toegang, correctie en verwijdering van gegevens, beperking van gegevensverwerking, bezwaarmaking tegen gegevensverwerking en overdraagbaarheid van gegevens. Als de gegevensverwerking is gebaseerd op je toestemming, heb je het recht om deze toestemming te allen tijde in te trekken.

3.2 Rechten om bezwaar te maken tegen gegevensbewerking op basis van gerechtvaardigde belangen

Artikel 21 (1) van de AVG geeft je het recht om te allen tijde om redenen die voortvloeien uit jouw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen het verwerken van je persoonsgegevens die met jou verband houden wanneer je gegevens op grond van Artikel 6 (1) (e) of Artikel 6 (1) (f) van de AVG worden verwerkt. Dit is ook van toepassing op profilering. Als je bezwaar maakt, verwerken we je persoonsgegevens niet meer, tenzij we kunnen vaststellen dat er dwingende en gerechtvaardigde redenen voor verwerking zijn die zwaarder wegen dan jouw belangen, rechten en vrijheden of indien de verwerking ten dienste staat van het afdwingen van, uitoefenen van of verdedigen tegen rechtsvorderingen.

3.3 Rechten om bezwaar te maken tegen directe reclame

Als we je persoonsgegevens ten behoeve van directe reclame verwerken, heb je volgens Artikel 21 (2) van de AVG het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen het verwerken van jouw persoonsgegevens ten behoeve van directe reclame. Dit geldt ook voor profilering voor zover deze samenhangt met dergelijke directe reclame.

Indien je bezwaar maakt tegen gegevensverwerking ten behoeve van directe reclame, verwerken we je persoonsgegevens niet meer voor dit doeleinde.

3.4 Recht om te klagen bij een toezichthoudende autoriteit

Je hebt ook het recht om bij een relevante toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming te klagen over het verwerken van je persoonsgegevens.

 

4. Het verwerken van persoonsgegevens wanneer je de Diensten gebruikt

We verwerken je persoonsgegevens op grond van de wettelijke basis voor gerechtvaardigde belangen, behalve in specifieke omstandigheden waarin je toestemming geeft of waarin verwerking noodzakelijk is voor een contract dat je met ons hebt of wanneer je ons hebt gevraagd om specifieke stappen te nemen voorafgaand aan het sluiten van een contract. Wij passen adequate voorzorgsmaatregelen toe om je privacy te beschermen en we verwerken je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Hulp bieden bij het vinden van je ideale hotel.
 • Het bieden van aangepaste en meer relevante zoekresultaten voor hotels.
 • Het aanbieden, beveiligen, onderhouden en verbeteren van onze Diensten ten behoeve van onze gebruikers.
 • Het ontwikkelen van nieuwe producten en functies die verband houden met hotels zoeken en reizen.
 • Begrijpen hoe gebruikers onze Diensten gebruiken zodat we de prestaties kunnen verbeteren en betere diensten aan onze gebruikers kunnen aanbieden.
 • Directe reclame voor onze Diensten of verwante diensten gericht aan gebruikers van onze diensten.
 • Advertentieactiviteiten die door ons en derde partijen in onze Diensten en de websites van derde partijen worden uitgevoerd.
 • Onderzoek bij gebruikers waardoor de gebruikerservaring van onze Diensten en de Diensten zelf worden verbeterd.
 • Hulp bieden bij het maken van hotelreserveringen.
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen, voorkomen van fraude en het oplossen van geschillen.
 • Wetshandhavingsinstanties bijstaan bij het onderzoeken en oplossen van misdaden.

 

Wanneer je onze Diensten gebruikt, verwerken we deze soorten persoonsgegevens:

 • Gegevens aan de hand waarvan je persoonlijk kunt worden geïdentificeerd zoals je naam, adres(sen), telefoonnummer(s) of e-mailadres(sen).
 • Persoonlijke gegevens zoals leeftijd, geslacht of geboortedatum.
 • Digitale identificatiegegevens zoals IP-adressen, cookies, tijdstippen waarop je verbinding maakt, apparaat-ID’s, identificatiemiddelen voor mobiele reclame, datum en tijd van de vraag, tijd, inhoud van aanvragen, (concrete pagina) toegangsstatus-/HTTP-statuscode, hoeveelheid overgedragen gegevens, website die de aanvraag ontvangt, browsersoftware en -versie, besturingssysteem en interface ervan en taal.
 • Gegevens die je browser of apparaat beschikbaar stelt.
 • Elektronische lokalisatiegegevens zoals GPS-gegevens en locatiegegevens.
 • Financiële identificatiegegevens zoals nummers van creditcards of betaalkaarten.
 • Gegevens over je interactie met onze Diensten, waaronder de details die je invoert wanneer je via onze Diensten aan het zoeken bent.
 • Gegevens met betrekking tot de accommodatie-reserveringen die je maakt, zoals hotel, datums en prijs.
 • Beveiligingsgegevens zoals wachtwoorden met betrekking tot onze Diensten.
 • Wanneer je onze Diensten gebruikt en op een link klikt naar een accommodatieaanbod dat op onze Diensten wordt vermeld, kan de online boekingssite die die aanbieding doet ons persoonsgegevens sturen met betrekking tot elke volgende boeking of reservering die je op de online boekingssite maakt.

 

Wanneer je onze Diensten gebruikt, delen we je persoonsgegevens mogelijk met partijen uit de volgende categorieën:

 • Onze volledige dochterondernemingen.
 • Externe dienstverleners die gegevensverwerkingsdiensten aan ons leveren, zoals leveranciers van: hosting en opslag, klantenservice, communicatiediensten, beveiliging en fraudepreventie, creditcard- en betaaldiensten, en analyse-, advertentie- en marketingdiensten. Het is voor deze leveranciers contractueel verboden je persoonsgegevens met anderen te delen of je gegevens voor andere doeleinden te gebruiken.
 • Externe dienstverleners die diensten aan ons leveren die onafhankelijke gegevensbeheerders zijn, zoals leveranciers van beveiligings- en fraudepreventiediensten of advertentie- en marketingdiensten.
 • Zakenpartners of gelieerde partijen waarmee we in samenwerking producten of diensten aanbieden. Dit zullen diensten betreffen die in samenwerking met andere externe partijen via onze Diensten worden aangeboden.
 • Externe reisaanbieders zoals hotels, luchtvaartmaatschappijen, autoverhuurders, verzekeraars, accommodatie-eigenaren, reisgidsen of aanbieders van activiteiten.
 • Wetshandhavingsinstanties Ter preventie, detectie en vervolging van illegale activiteiten, bedreigingen voor de staat of de openbare veiligheid en ter preventie van bedreigingen voor mensenlevens.
 • Als onderdeel van een zakelijke transactie zoals een fusie, afstoting, consolidatie of de verkoop van activa.

 

 5. Contact opnemen via e-mail

Wanneer je via e-mail of een contactformulier contact met ons opneemt, slaan we de gegevens die je verstrekt (je e-mailadres, mogelijk je naam en telefoonnummer), op zodat we je vragen kunnen beantwoorden. Voor zover we je in ons contactformulier om gegevens vragen die niet vereist zijn om contact met je op te nemen, markeren we deze altijd als optioneel. Deze informatie dient om je vraag te onderbouwen en de behandeling van je vraag te verbeteren. Je bericht is mogelijk gekoppeld aan verschillende acties die je op de website van Wingcloud genomen hebt. De verzamelde informatie wordt alleen gebruikt voor ondersteuning m.b.t. je boeking en om je feedback beter te begrijpen. Een verklaring van deze informatie wordt uitdrukkelijk op vrijwillige basis en met jouw toestemming verstrekt, Artikel 6 (1) (a) van de AVG. Voor zover dit betrekking heeft op informatie over communicatiekanalen (zoals je e-mailadres of telefoonnummer), ga je er tevens mee akkoord dat we ook, indien van toepassing, via dit communicatiekanaal contact met je kunnen opnemen om je vraag te beantwoorden. Je mag uiteraard deze toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken.

We verwijderen, nadat bewaren niet meer nodig is, de gegevens die in dit verband ontstaan of beperken de gegevensverwerking als er geen wettelijke voorschriften zijn voor het bewaren van gegevens.

 

6. Nieuwsbrief

6.1 Algemene informatie

Met jouw toestemming op grond van Artikel 6 (1) (a) van de AVG kun je je abonneren op onze nieuwsbrief, waarin je informatie krijgt over aanbiedingen op onze Diensten en die van derde partijen. Om je voor onze nieuwsbrief aan te melden, gebruiken we de methode van ‘dubbele aanmelding’. Dit betekent dat we je, nadat je je hebt aangemeld, een e-mail sturen naar het door jou opgegeven e-mailadres, waarin we je vragen om te bevestigen dat je een nieuwsbrief wilt ontvangen. Als je je aanmelding niet binnen 24 uur bevestigt, worden je gegevens vergrendeld en na een maand automatisch verwijderd.

Daarnaast slaan we de door jou gebruikte IP-adressen op en het aantal keren dat je je hebt aangemeld en hebt bevestigd. Het doel van de procedure is om je aanmelding te verifiëren en, indien nodig, je te informeren over mogelijk misbruik van je persoonlijke gegevens.

De enige vereiste voor het toesturen van de nieuwsbrief is je e-mailadres. Het verstrekken van aanvullende gegevens is op vrijwillige basis en wordt gebruikt om je persoonlijk te benaderen. Na je bevestiging slaan we je e-mailadres op om je de nieuwsbrief te kunnen toesturen. De wettelijke basis is Artikel 6 (1) (a) van de AVG.

Je kunt je toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken door op de link te klikken die in elke e-mailnieuwsbrief wordt vermeld of door contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming.

6.2 Tracking van de nieuwsbrief

We gebruiken webbakens, trackingpixels en andere technologieën om je interacties met de nieuwsbrief bij te houden en te analyseren. Deze gegevens worden aan je e-mailadres en een gepseudonimiseerd ID toegewezen. We gebruiken deze gegevens om een gebruikersprofiel te genereren waarmee we de nieuwsbrief voor je kunnen personaliseren. Je gebruikersprofiel wordt gebaseerd op je interacties met de nieuwsbrief, onze Diensten en websites en apps van derde partijen.

Je kunt hier te allen tijde bezwaar tegen maken door je af te melden via de link die in elke e-mail wordt vermeld of door contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming.

Tracking van de nieuwsbrief is niet mogelijk als je het weergeven van afbeeldingen standaard hebt uitgeschakeld in je e-mailprogramma. In dit geval wordt de nieuwsbrief niet volledig weergegeven en kun je niet alle onderdelen ervan gebruiken. Als je afbeeldingen handmatig weergeeft, vindt er tracking plaats.

 

7. Specifieke functies van de Diensten

7.1 Wingcloud-account

Je kunt een Wingcloud-account aanmaken. Als je een Wingcloud-account aanmaakt, krijg je persoonlijke toegang met wachtwoordbeveiliging en kun je de gegevens die in je account opgeslagen zijn, bekijken en beheren. Het aanmaken van een Wingcloud-account is vrijwillig, maar is mogelijk noodzakelijk om de functionaliteit van enkele van onze Diensten optimaal te kunnen gebruiken.

Als je een Wingcloud-account aanmaakt, sturen we je onze nieuwsbrief en andere directe reclame. Je kunt je te allen tijde voor de nieuwsbrief afmelden of op elk gewenst moment je Wingcloud-account verwijderen.

Je kunt alle informatie in je Wingcloud-account beheren, wijzigen en verwijderen. De wettelijke basis hiervoor is Artikel 6 (1) (a), (b) en (f) van de AVG.

7.2 Externe links

De andere websites of apps waarnaar onze Diensten je mogelijk doorverwijzen zijn niet onderhevig aan deze Privacykennisgeving. Bekijk het privacybeleid van dergelijke andere websites of apps voor inzicht in hun procedures voor het verzamelen, gebruiken en vrijgeven van persoonlijke gegevens.

 

8. Gebruik van social plug-ins

Deze website gebruikt social plug-ins van de provider. Deze plug-ins verzamelen gegevens van je en verzenden deze naar de server van de betreffende leverancier. We hebben technische maatregelen genomen om de bescherming van je privacy te waarborgen. Hierdoor wordt gegarandeerd dat je gegevens niet zonder je toestemming door de leveranciers van de betreffende plug-ins mogen worden verzameld. Deze worden aanvankelijk uitgeschakeld wanneer je een site bezoekt die aan de plug-ins gekoppeld is. De plug-ins worden niet ingeschakeld totdat je op het betreffende symbool klikt. Door dit te doen, stem je ermee in dat je gegevens worden doorgegeven aan de betreffende leverancier. De wettelijke basis voor het gebruik van plug-ins is Artikel 6 (1) (a) van de AVG.

Zodra de plug-in is ingeschakeld, verzamelt deze persoonlijk identificeerbare informatie, zoals je IP-adres, die naar het netwerk van de betreffende social plug-in wordt verzonden. Ingeschakelde social plug-ins plaatsen ook een cookie met een unieke identificator wanneer je de betreffende website bezoekt. Hierdoor kan het netwerk van de social plug-in profielen van je gebruikersgedrag genereren. Dit gebeurt zelfs als je geen lid bent van het netwerk van de social plug-in. Als je lid bent van het netwerk van de social plug-in en tijdens je bezoek aan de website bent ingelogd, kunnen je gegevens en informatie over dit websitebezoek aan je profiel op het sociale netwerk worden gekoppeld. We hebben geen invloed op de exacte mate waarin je gegevens door het netwerk van de social plug-in worden verwerkt. Lees voor meer informatie over de mate, aard en doel van gegevensverwerking en over de rechten en instellingsopties voor het beschermen van je privacy, de kennisgevingen voor gegevensbeveiliging van de betreffende leverancier van het sociale netwerk.

 

9. Gebruik van cookies

Cookies worden voor de duur dat je onze website gebruikt, op je apparaat opgeslagen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op je harde schijf die is toegewezen aan de browser die je gebruikt, en via welke de plaats waar de cookie is ingesteld, bepaalde informatie verzamelt. Cookies proberen de website meer gebruikersvriendelijk en in het geheel efficiënter te maken. We gebruiken cookies ook om je te kunnen identificeren bij volgende bezoeken.

Deze website gebruikt de volgende soorten cookies, waarvan de omvang en functie hierna worden uitgelegd:

 

9.1 Tijdelijke cookies

Deze cookies worden automatisch verwijderd wanneer je je browser sluit. Deze cookies zijn met name sessiecookies. Deze slaan een ‘sessie-ID’ op, waarmee verschillende verzoeken van je browser kunnen worden toegewezen aan de gezamenlijke sessie. Hiermee kan je apparaat worden herkend als je terugkeert naar onze website. Sessiecookies worden verwijderd wanneer je uitlogt of je browser afsluit.

9.2 Blijvende cookies

Deze cookies worden automatisch verwijderd na een ingestelde tijdsduur die per cookie kan verschillen. Je kunt te allen tijde cookies verwijderen in de beveiligingsinstellingen van je browser.

9.3 Flash cookies

De gebruikte flash cookies worden niet verzameld via je browser, maar via je Flash plug-in. Daarnaast gebruiken we HTML5-opslagobjecten die op je computer worden opgeslagen. Deze objecten slaan de benodigde gegevens op, ongeacht de browser die je gebruikt. Ze hebben geen automatische vervaldatum. Als je niet wilt dat flash cookies worden verwerkt, dien je een geschikte add-on te installeren, zoals ‘Privacy Badger’ voor Mozilla Firefox (https://www.eff.org/privacybadger) of ‘Adobe Flash Killer Cookie’ voor Google Chrome. Je kunt het gebruik van HTML5-opslagobjecten voorkomen door je browser in een privémodus te zetten. We raden je ook aan om regelmatig handmatig je cookies en zoekgeschiedenis te verwijderen.

9.4 Cookies voorkomen

Je kunt je browser en app-instellingen naar wens configureren en, bijvoorbeeld, cookies van derden of alle cookies weigeren of accepteren. Let op: in dat geval kun je misschien niet alle onderdelen van de website gebruiken.

9.5 Bewaartermijn

De bewaartermijnen voor cookies variëren en zijn toegankelijk via uw browser.

 

10. Analyse

We gebruiken verschillende diensten om interacties van gebruikers met onze Diensten te analyseren, zoals hoeveel gebruikers onze Diensten bezoeken, welke informatie het meest wordt aangevraagd en hoe gebruikers met onze Diensten omgaan. De gegevens die we verzamelen omvatten websites waarvandaan is doorverwezen, welke subpagina’s op onze Diensten zijn geopend en hoe vaak, en hoelang een pagina is bekeken. Dit helpt ons om de gebruikerservaring van onze Diensten en de Diensten zelf te verbeteren. Er worden gepseudonimiseerde gegevens gebruikt. De wettelijke basis hiervoor is Artikel 6 (1) (f) van de AVG.

10.1 Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een internetanalysedienst van Google Inc. Dit gebruik omvat de Universal Analytics-gebruiksmodus. Hierdoor is het mogelijk om gegevens, sessies en interacties op verschillende apparaten aan een pseudonieme gebruikers-ID toe te wijzen en zodoende de activiteiten van een gebruiker op verschillende apparaten te analyseren.

Google Analytics gebruikt cookies waarmee je gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De informatie die door de cookie via je gebruik van deze website wordt gegenereerd, wordt over het algemeen doorgegeven aan een Google-server in de VS en daar opgeslagen. Als het anonimiseren van IP-adressen echter op deze website is ingeschakeld, wordt je IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere verdragsluitende staten die een partij zijn in de Overeenkomst voor de Europese Economische Ruimte, vooraf ingekort. Het volledige IP-adres wordt alleen in uitzonderlijke omstandigheden naar een Google-server in de VS verzonden en daar ingekort. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics vanaf je browser wordt verzonden, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens. Google gebruikt deze informatie in opdracht van de beheerder van deze website om je gebruik van de website te evalueren, zodat rapporten over websiteactiviteit kunnen worden samengesteld en overige diensten in verband met website- en internetgebruik kunnen worden gegenereerd voor de beheerder van de website. Ons gerechtvaardigd belang in gegevensverwerking is ook voor deze doeleinden. De wettelijke basis voor het gebruik van Google Analytics is Artikel 6, paragraaf 1f van de AVG. De gegevens die door ons zijn verzonden en die gekoppeld zijn aan cookies, gebruikersinformatie (zoals gebruikers-id) en promotie-id’s, worden na 14 maanden na het laatste gebruik van onze diensten verwijderd. Gegevens waarvan de opslagperiode is verstreken, worden automatisch eenmaal per maand verwijderd. Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vind je hier.

Via de betreffende instelling in je browsersoftware kun je voorkomen dat cookies worden opgeslagen. Let echter op dat in dit geval misschien niet alle onderdelen van de website volledig kunnen worden gebruikt. Je kunt ook voorkomen dat de gegevens die door de cookie worden gegenereerd en die verband houden met jouw gebruik van de website (waaronder je IP-adres) door Google worden verzameld en verwerkt. Download en installeer hiervoor deze software. Als je je afmeldt voor cookies, voorkom je dat in de toekomst je gegevens worden verzameld wanneer je deze website bezoekt. Als je wilt voorkomen dat Universal Analytics op verschillende apparaten gegevens verzamelt, dien je je op alle systemen die je gebruikt af te melden voor cookies. Stel het afmelden voor cookies in door hier te klikken: Google Analytics uitschakelen.

 

 11. Reclame

Onze advertentiepartners en wij gebruiken je persoonsgegevens om gepersonaliseerde en niet-gepersonaliseerde advertentie-activiteiten in onze Diensten, socialmediadiensten en op websites van derden voor onze producten en de producten van derde partijen uit te voeren. We gebruiken hiervoor cookies, andere technologieën, online ad exchanges en advertentienetwerken. Wanneer je instemt met het gebruik van advertentie- en marketingcookies, delen we met onze advertentiepartners details van je interacties met onze Diensten, zodat ze deze kunnen gebruiken voor gepersonaliseerde advertenties. Als je niet instemt met het gebruik van advertentie- en marketingcookies, krijg je mogelijk nog wel advertenties van derde partijen te zien wanneer je onze Diensten gebruikt. Deze advertenties zijn echter niet gepersonaliseerd.

 

12.1 Google AdWords en conversietracking

We plaatsen Google AdWords-displayadvertenties en gebruiken Google-conversietracking ten behoeve van gepersonaliseerde online advertenties gebaseerd op interesses en locaties.

Advertenties worden weergegeven op basis van zoekopdrachten op websites in het Google-advertentienetwerk.

Wanneer een gebruiker op een advertentie klikt, plaatst Google een cookie op het apparaat van de gebruiker. Zie voor meer informatie over de gebruikte cookietechnologie de verklaringen van Google over websitestatistieken en het privacybeleid van Google.

Door het gebruik van deze technologie ontvangt Google, en wij als hun klant, de informatie dat een gebruiker op een advertentie heeft geklikt en naar onze websites is doorgestuurd. De informatie die op deze manier wordt verkregen, is uitsluitend bedoeld voor statistische analyse in verband met het optimaliseren van advertenties. We ontvangen geen informatie waarmee we een bezoeker persoonlijk zouden kunnen identificeren. De statistieken die wij van Google ontvangen, bevatten het totaalaantal gebruikers dat op een van onze advertenties heeft geklikt en, indien van toepassing, tonen of deze gebruikers zijn doorgestuurd naar een pagina op onze website die een conversietag heeft. Met deze statistieken kunnen wij traceren welke zoektermen het er vaakst toe leiden dat er op onze advertenties wordt geklikt en welke advertentie ertoe leidt dat de gebruiker contact met ons opneemt via het contactformulier.

Als je dit niet wilt, kun je de opslag van cookies die voor deze technologie worden vereist, voorkomen door bijvoorbeeld de instellingen in je browser of je app te gebruiken. Als je dit doet, wordt je sitebezoek niet opgenomen in gebruikersstatistieken.

Je hebt ook de mogelijkheid om het type Google-advertenties te kiezen of om interessegebaseerde advertenties op Google uit te schakelen via advertentie-instellingen. Je kunt ook gebruik van cookies door derde partijen uitschakelen door de opt-out tool (tool voor afmelden) van het Network Advertising Initiative te gebruiken.

12.2 Dynamische remarketing van Google

We gebruiken de functie Dynamische remarketing van Google Ads op onze website. Met deze technologie kunnen we nadat je onze website hebt bezocht, automatisch gegenereerde advertenties plaatsen die gericht zijn op doelgroepen. Advertenties zijn gericht op producten en diensten waarop je hebt geklikt tijdens je laatste bezoek aan onze website.

Google gebruikt cookies om interessegebaseerde advertenties te genereren. Tijdens dit proces slaat Google doorgaans informatie op zoals je webaanvraag, IP-adres, browsertype, browsertaal en de datum en tijd van je aanvraag. Deze informatie dient er alleen voor om je internetbrowser toe te wijzen aan een specifiek apparaat. De informatie kan niet worden gebruikt om een individueel persoon te identificeren.

Als je geen gebruikersgebaseerde reclame van Google wilt ontvangen, kun je het plaatsen van advertenties uitschakelen via de advertentie-instellingen van Google.

Raadpleeg het privacybeleid van Google voor meer informatie over hoe Google-cookies worden gebruikt.

12.3 Aangepaste doelgroepen van Facebook

Het product Facebook Custom Audiences (Facebook Inc. 1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA, 94304) voor Facebook en Instagram wordt ook gebruikt als onderdeel van op gebruik gebaseerde online advertenties. Aan de hand van je gebruiksgegevens wordt een onomkeerbare en niet-persoonlijk identificeerbare controlesom (controletelling) gegenereerd. Deze kan aan Facebook worden doorgegeven voor analyse- en marketingdoeleinden. Tijdens dit proces wordt een Facebook-cookie ingesteld. Hierdoor wordt informatie over je activiteiten op de website (zoals surfgedrag en bezochte subpagina’s) verzameld. Je IP-adres wordt opgeslagen en gebruikt voor geografische modulatie.

Raadpleeg het privacybeleid van Facebook en Instagram voor meer informatie over het doel en de mate van gegevensverzameling en verdere verwerking en gebruik van gegevens en over privacy-instellingen.

 

13. Gegevensoverdracht

Wanneer we een dienstenaanbieder gebruiken die gegevens buiten de EU/EER verwerkt, gebruiken we adequate voorzorgsmaatregelen zoals bepalingen voor standaard gegevensbescherming die door de EU zijn aangenomen of een EU-besluit waarbij de bescherming als passend wordt erkend voor overdracht en verwerking van je persoonsgegevens buiten de EU.

14 Gegevensbeveiliging

We hebben uitgebreide technische en operationele beveiligingsmaatregelen genomen om je gegevens te beschermen tegen abusievelijke of doelbewuste manipulatie, verlies, vernietiging, of tegen toegang door onbevoegde personen. Onze beveiligingsmaatregelen worden regelmatig herzien en bijgewerkt met inachtneming van technologische ontwikkelingen.

15. Gegevensopslag

We bewaren je persoonsgegevens zolang het voor jou nodig is om onze Diensten te gebruiken, om onze Diensten aan je te leveren, om te voldoen aan wetten. Indien we je gegevens gedurende een langere periode willen gebruiken voor analytische statistieke doeleinden, zullen we de gegevens anonimiseren en/of aggregeren.

16. Do-Not-Track-signalen en soortgelijke mechanismen

We reageren niet op deze signalen omdat er geen norm voor is aangenomen.

Laatst bijgewerkt: september 2020