Algemene voorwaarden

Wingcloud is een zoekmachine en biedt gebruikers informatie over de verschillende soorten accommodaties (zoals hotels, vakantiehuizen, enz.), reisgebieden en diensten gerelateerd aan reizen.

 

1. Aanbod van diensten

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan incidentele veranderingen en van toepassing op al onze diensten die direct of indirect zijn (d.w.z. via derden) via het internet, op mobiele apparaten, per e-mail of per telefoon.

1.2. Door onze website te gebruiken, bevestigt u dat u de algemene voorwaarden gelezen en begrepen hebt en akkoord gaat met deze, alsook met het privacybeleid, en de cookies.

 

2. Diensten en contract

2.1. Op de Wingcloud website heeft u de mogelijkheid om diensten van derden te vergelijken.

2.2. Tevens hebben gebruikers voor bepaalde hotels de mogelijkheid het gekozen hotel te boeken via een directe verbinding naar de hotelboekingssites (derden). Dat wil zeggen dat de boeking rechtstreeks op de hotelboekingssites worden gemaakt en niet op de Wingcloud website. Wingcloud is niet de reisorganisator of de contractpartij voor de gebruiker. Wingcloud acteert als agent die de technische verbinding naar de hotelboekingssite van derden tot stand brengt. Door een boeking te maken op de website van een derde partij, accepteert de gebruiker de algemene voorwaarden van de boekingssite en gaat de gebruiker een verbintenis aan op basis hiervan. De gebruiker kan de algemene voorwaarden raadplegen op de hotelboekingssite van de derde partij. Wanneer een boeking is gemaakt op de website van een derde, gaat de gebruiker een directe verbintenis aan met de hotelboekingssite. Dat wil zeggen dat er geen overeenkomst tot stand is gekomen, tussen de gebruiker en Wingcloud. Wingcloud is geen contractpartij bij de boeking en alle vorderingen van de gebruiker inzake de hotelreservering dienen kenbaar te worden gemaakt aan de derde partij (de boekingssite) en niet aan Wingcloud.

Om twijfel te voorkomen, tellen boekingen via Wingcloud niet als relevante boekingen voor gekoppelde reisarrangementen volgens Richtlijn (EU) 2015/2302 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen.

2.3. Verder kunt u op de website van Wingcloud ook zoeken naar reisproducten voor de bestemming zoals bijvoorbeeld tours, evenementen, attracties, cruises en meer. Wingcloud biedt geen van de reisproducten voor de bestemming aan en is er niet de eigenaar of beheerder van, maar de reisproducten voor de bestemming zijn de eigendom van, worden beheerd door of aangeboden door derden, hetzij rechtstreeks (bijv. een touroperator), hetzij via een bemiddelaar (bijv. een online reisonderneming) via een boekingssite. Boekingen worden rechtstreeks bij de derden zoals vermeld op de boekingssite gedaan. Door een boeking te doen via de website, gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van die boekingssite. Eens een boeking op de boekingssite is gedaan, wordt een contract afgesloten tussen de boekingssite/derde partij en de gebruiker en niet tussen de gebruiker en Wingcloud. Wingcloud is geen contractuele partij van de boeking van een reisproduct voor de bestemming en alle claims van de gebruiker volgens de reservatie van het reisproduct voor de bestemming dienen ingediend te worden tegen de derde partij (de boekingssite) en niet tegen Wingcloud.

2.4. Deze overeenkomst wordt niet beïnvloedt door andere overeenkomsten tussen het hotel of de aanbieder van het reisproduct en de reiziger.

 

3. Privacy, reclame per e-mail

3.1. De bescherming van de door leden ter beschikking gestelde persoonlijke gegevens is uiterst belangrijk voor Wingcloud. Wingcloud zet zich in om de bescherming van de persoonsgegevens te garanderen. Voor meer informatie lees ons privacybeleid.

3.2. Wingcloud verzamelt, verwerkt en gebruikt uw persoonsgegevens (hierna “gegevens” genoemd) alleen als wij uw toestemming hebben of indien een wettelijke bepaling het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw gegevens, toestaat.

3.3. Wingcloud zal alleen gegevens ophalen, verwerken en gebruiken die essentieel zijn voor het gebruik en de werking van de websites/apps en de diensten die worden aangeboden.

3.4. Als de gebruiker tijdens de registratie voor de Community of op een ander moment tijdens het gebruik van de diensten van Wingcloud heeft toegestemd om informatie over Wingcloud te ontvangen, dan zal de gebruiker periodieke productinformatie ontvangen. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken door een schriftelijke mededeling of via e-mail. De toestemming om e-mails te ontvangen volgt na de bevestigingsmail van Wingcloud. Door te klikken op de link in de e-mail, stemt u toe om nieuwsbrieven te ontvangen.

 

4. Verantwoordelijkheid van de gebruiker

4.1. De gebruiker is verantwoordelijk voor het verwerven van rechten voor de inhoud (tekst, foto’s, recensies, links, enz.) die ze uploaden naar Wingcloud. Zij zorgen ervoor dat ze alle rechten hebben met betrekking tot de inhoud die zij publiceren op het Wingcloud platform en daardoor geen inbreuk maken op rechten van derden.

4.2. De gebruiker is verantwoordelijk als hij/zij reglementen schendt en hij/zij begrijpt dat het verboden is om op Wingcloud inhoud te publiceren die:

  • Reclame bevat
  • Geen verband heeft met het beoordeelde item
  • Irrelevante of opzettelijk incorrecte informatie bevat
  • Immoreel, pornografisch of op andere wijze aanstootgevend is
  • De rechten van derden schendt, in het bijzonder auteursrechten
  • Op andere wijze de wetten die van toepassing zijn schendt of een criminele handeling weergeeft
  • Virussen of andere computerprogramma´s bevat die soft- of hardware kunnen beschadigen of op een andere wijze het gebruik van een computer op een ongewenste manier kunnen aantasten
  • Enquêtes of kettingbrieven bevat
  • Het doel heeft om persoonlijke gegevens van andere gebruikers te verzamelen, in het bijzonder voor commerciële doeleinden

4.3. De gebruiker garandeert Wingcloud dat hij/zij geen programma’s of functies gebruikt om geautomatiseerde pagina impressies of inhoud op Wingcloud te genereren.

4.4. In het geval van het schenden van algemene voorwaarden, heeft Wingcloud het recht, zonder het opgeven van reden gebruikers permanent uit te sluiten van het platform. De vervolging en handhaving van verdere eisen tot schadevergoedingen blijven ongeschonden.

 

5. Account blokkeren

5.1. Wingcloud behoudt het recht om de toegang tot de account van een gebruiker te ontzeggen en hun registratie binnen een termijn van een week na ontvangst van relevante informatie over het ongepast gebruik op de website, te verwijderen. De gebruiker kan ook zijn eigen account opzeggen. Het recht op onmiddellijke beëindiging wegens dringende redenen blijft onaangetast.

 

6. Aansprakelijkheid

6.1. Wingcloud en de gebruiker zijn beide niet aansprakelijk voor de authenticiteit, kwaliteit, volledigheid, betrouwbaarheid of geloofwaardigheid van de informatie op Wingcloud geplaatst door gebruikers en door Wingcloud. Er wordt geen advies of informatie gegeven door Wingcloud betreffende het selecteren van accommodaties of andere reisproducten.

6.2. Alle overeenkomsten die ontstaan zijn via deze service, zijn tussen de Wingcloud gebruiker en de respectievelijke externe boekingssite. Wingcloud treedt op geen enkel moment op als organisator of reisbureau. De algemene voorwaarden van de betreffende organisator of het reisbureau zijn van toepassing, met name wat betreft het recht om te annuleren. De betaling, boeking, etc. gebeurt op de boekingssite in kwestie. U dient dan ook hen te contacteren indien er een probleem is. Wingcloud is niet betrokken in dergelijke contractuele regelingen, afspraken en vorderingen tussen de Wingcloud gebruiker en de desbetreffende externe boekingssite.

6.3. Wingcloud garandeert de juistheid van de inhoud, geüpload door boekingssites of door de leden van de Community, niet. Wingcloud heeft geen invloed op deze informatie (met name afbeeldingen, beoordelingen, etc.). De publicatie van gebruiker gegenereerde content op Wingcloud, geeft niet de mening van Wingcloud weer. Wingcloud claimt deze inhoud niet als zijn eigen inhoud.

6.4. Hyperlinks, reclamebanners, bedrijfsgegevens van accommodaties, toeristische attracties, aanbieders en dergelijke zijn verkregen via boekingssites en de community en zijn daarom geen aanbevelingen of vertegenwoordiging van Wingcloud. Voor technische redenen, geen van de prijsupdates die wij ontvangen van de boekingssites worden direct gedaan. Wingcloud is niet aansprakelijk voor prijzen of beschikbaarheid en Wingcloud neemt deze specifieke informatie niet over als inhoud van zichzelf.

6.5. Wingcloud is niet aansprakelijk voor technische defecten die veroorzaakt werden door oncontroleerbare omstandigheden. Bovendien is Wingcloud niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzettelijke handelingen. Wingcloud garandeert geen continue beschikbaarheid van informatie en kan beslissen om niet beschikbaar te zijn voor een bepaalde tijd voor onderhoud.

 

7. Wijzigingen in de Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden die geldig waren tijdens de registratie, zijn van toepassing op het gebruik van Wingcloud.

 

8. Het toepasselijke recht en plaats van jurisdictie

De wetten van Nederland zijn van toepassing.